Moduli bazë

 1. Zgjedhja dhe trajtimi i luleve – shembuj dhe këshilla për blerjen më të mirë, pastrimin, prerjen dhe ruajtjen.
 2. Baza e ngjyrës dhe formës së luleve dhe gjetheve – si të përdoren ngjyrat dhe llojet e luleve dhe gjethet në buqetat dhe kompozimet e luleve.
 3. Buqeta dhe lidhja e tufës – teknika e ndërtimit në formë spirale që mësohet duke punuar lulet së bashku me mjeshtrin.
 

1. Zgjedhja dhe trajtimi i luleve

Zgjedhja e luleve dhe gjetheve

 • Vlera e cilësisë,
 • si të njohin freskinë
 • të zgjedhur sipas kërkesave të punës që do të realizohet
 • format dhe ngjyrat që përshtaten më mirë me stilin tuaj
 • ekuilibri i sasive ndërmjet produkteve të ndryshme
 • zgjedhja e bazuar në llojin e klientëve
 • ngjyrat e trendit, zakonet, kërkesat për festa
 • zgjedhja sipas klimës së ditëve të blerjes dhe më pas
 • si të vlerësosh aftësitë personale në organizimin e punës
 • rëndësinë e furnizimit të shpejtë të produktit
 • analizë e ofertave të shitësit me shumicë në këtë moment

Pastrimi, prerja dhe ruajtja

 • trajtimi i kërcellit dhe lules
 • si të pastroni vazot, prerëset dhe mjedisin
 • si të prisni lulet në bazë të llojit të kërcellit
 • cilat lloje të vazove duhet të përdorni për të paraqitur produktin
 • sistemimi i vazove me lule në dyqan
 • si të ruhen, në frigorifer po ose jo sipas llojit te luleve, sistemimin dhe temperaturën
 • përdorimin e konservantëve profesionalë për mirëmbajtjen dhe maturimin.

2. Bazat e ngjyrës, studimi i formës dhe karakterit të luleve

 • Ngjyrat: formimi, pesha dhe shkëlqimi
 • Forma e luleve dhe gjetheve: si ta dalloni dhe kombinoni atë
 • Karakteri i luleve: elegant, i papërpunuar
 • Simetria dhe asimetria e kompozimit
 • Përputhjet dhe kontrastet e luleve dhe ngjyrave
 • Proporcionet dhe pikat optimale
 • Pika vegjetative
 • Bidimensionaliteti dhe tredimensionaliteti i buqetës
 • Të punosh me masa dhe vëllime
 • Linjat e kompozimit me lule

3. Buqeta (ose tufa e lidhur)

Buqeta është një veprim i përditshëm për luleshitësin, është puna që i komunikon klientit me çfarë  profesionalizmi dhe sigurie ajo përbëhet.

Teknika zë një pjesë primare dhe themelore për një rezultat të mirë për të optimizuar përdorimin e ngjyrave, sasinë dhe llojin e luleve të përdorura.

 • teknikë praktike (objektiviteti, dmth rregulli se si të ndërtohet)
 • teoria e ngjyrës, formave, harmonisë, ekuilibrit (subjektiviteti personal i luleshitësit)

Vështirësitë më të mëdha ndeshen pikërisht në bërjen e tufave të lidhura nëpërmjet teknikës themelore të spiralës, një metodë që përfshin futjen e kërcejve në mënyrë të koordinuar në lëvizje dhe në sekuencë preçize, pasuar nga një lidhje e përkryer në pikën vegjetative.

Studenti punon me të njëjtat lule si mjeshtri, duke krijuar lloje të ndryshme buqetash live.

Në klasë ka një tutor i cili ndjek studentët në punën e tyre.