Moduli i avancuar

Tituj

 • Si të kompozosh tufën e lidhur me dorë të lirë dhe mbi strukturë
 • si të realizojmë kompozimet e luleve në sfungjer

Puna kryhet në të njëjtën kohë me mësuesin dhe ndiqet nga një mësues në klasë për çdo nevojë për studim më të thellë personal në punën e cdo nxënësi.

Detajet e titujve

1. Si të kompozosh buqetën e lidhur me dorë të lirë dhe mbi strukturë

 • Tufa formale-lineare, karakteristika dhe shembuj
 • Pika vegjetative dhe rëndësia e saj në tufën me dorë të lirë
 • Pesha optike dhe ndriçimi i ngjyrës për të ofruar kombinimin më të mirë të ngjyrave të luleve
 • Tufa vegjetative, karakteristikat dhe përdorimi i saj
 • Transformimet graduale dhe hapat e ndryshëm të tufës dekorative
 • Struktura e tufës, llojet e ndryshme të strukturës
 • Materialet që do të përdoren për strukturën
 • Si të ndërtohet struktura
 • Përdorimi i gjetheve dhe i bimëve në strukturën dhe në tufën e lidhur

2. Prezantimi dhe realizimi i kompozimeve të luleve në sfungjer

 • Tipologjia e kompozimit: simetria dhe asimetria
 • Kategoritë e ndryshme të kompozimit
 • Dekorative me shembuj të dekorimit
 • Vegetative me shembuj të vegjetatives
 • Formal-Linear me shembuj të formal-linearit
 • Kompozimi vegjetativ
 • Kompozimi formal-linear
 • Transformimet graduale të kompozimit dekorativ
 • Prezantimi dhe demonstrimi i gjashtë modeleve të linjave
 • paralel me shembullin e paraleles
 • diagonal me shembullin e diagonales
 • kryqëzim me shembullin e kryqëzimit
 • i përdredhur me shembullin e përdredhjes
 • rrethore me shembullin e rrethores
 • i lirë me shembullin e të lirës

Proporcione

 • drejtuar nga lart
 • drejtuar nga poshtë
 • drejtuar horizontalisht
 • drejtuar diagonal / drejtuar në çdo drejtim