Moduli i martesave dhe eventeve

për të mësuar se si realizohen dekorimet me lule për dasma dhe evente.

Mësimdhënia e modulit “Dasma dhe Evente” fillon në klasë dhe realizohet më pas në një vend (Kishë ose sallë), me nxënësit ndjekur nga një mësues për çdo nevojë për studim më të thellë personal në punën e çdo nxënësi.

  • Arti i martesës në paraqitje të ndryshme
  • Pikat themelore për një instalim
  • Stilet arkitektonike: hyrja në dizenjimin e dekorimeve me lule
  • Inspektim i kishës ose vendndodhjes së zgjedhur
  • Dizajni me lule, porosia e luleve dhe materialeve
  • Tekstura: përcaktimi dhe realizimi
  • Struktura dhe tekstura
  • Martesa: kompozimet dhe bilanci i tyre në studimin e arkitekturës, ngjyrosjes, madhësisë, rregullimit, mirëmbajtjes
  • Realizimi i dekorimit të kishës ose sallave të tjera në bashkëpunim me të gjithë nxënësit (puna në grup)
  • Realizimi i dekorimit të restorantit